asu small logo

Regulamin

                                                                                   Regulamin sklepu TEST

#1 Ogólne

&1. Korzystając ze sklepu akceptujesz poniższy regulamin.

&2. Sklep jest własnością administratora witryny.

&3. Składając zamówienie na tej stronie Klient potwierdza, że dokładnie zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane na stronie w chwili składania zamówienia. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej podawane są w polskich złotych (PLN). Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Cena produktu, który w chwili zamówienia jest niedostępny, może ulec zmianie

&4. Sklep jest czynny 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, wszystkie zamówienia są realizowane automatycznie. (Nie dotyczy prac konserwacyjnych itd.)

&5. Do kupna usługi "admin" uprawnione są tylko osoby których podanie zostało wcześniej przyjęte na forum sieci serwerów, w przeciwnym wypadku usługa zostanie anulowana bez zwrotu pieniędzy.

&6. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za błędy w użytkowaniu sklepu przez klienta.

&7. Administrator ma prawo do zmian w ofercie sklepu oraz niniejszego regulaminu bez wcześniejszego ostrzeżenia.

&8. Użytkownik któremu usługa nie działa poprawnie, bądź w ogóle nie działa powinien zgłosić błąd administracji przed wygaśnięciem terminu usługi, dostarczając jednocześnie dowód zakupu.

&9. Prawo do podjęcia decyzji nieokreślonych w tym regulaminie podlega Administratorowi.

&10. W przypadku jakichkolwiek problemów związanych ze sklepem prosimy niezwłocznie kontaktować się z Administracją.

&11. Jeżeli w czasie 24 godzin od chwili zamówienia Produktu Użytkownik nie otrzyma kodu zwrotnego lub jego usługa nie zostanie prawidłowo nadana, należy zgłosić się do Administratora Sklepu.

 

#1 Płatności

&2. Usługa SMS jest dostępna tylko na terenie Polski i dla polskich operatorów – dostawca usługi SMS współpracuje z operatorami : Orange, Play, Plus, T-mobile(z wirtualnych operatorów Polsat Cyfrowy i Sferia S.A)

 

#2 Zasady użytkowania

&1. Właściciel sklepu nie ponosi odpowiedzialności za błędy w użytkowaniu sklepu przez klienta.

&2. W przypadku zostania zbanowanym na serwerze, klientowi nie przysługuje zwrot kosztów zakupu.

&3. W przypadku awari i niedostępności serwerów z przyczyn niezależnych od właściciela nie muszą przysługiwać dodatkowe dni

&4. Sklep jest w pełni autokrytyczny oraz samowystarczalny wszystko odbywa się natychmiastowo.

&5. Wszelkie próby oszustwa wiążą się z utratą usługi (bez zwrotu pieniędzy).

 

#3 Usługodawca

&1. Ma prawo zablokować usługę jeśli usługobiorca narusza regulamin.

&2. W przypadku bana na serwerze, klientowi nie przysługuje zwrot kosztów zakupu.

&3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz ich wycofania z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdej chwili

 

#4 Polityka Prywatności

&1. Informacje ogólne Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług poprzez Serwis.

&2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

&3. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

&4. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

&5. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.